Allemaal oud & jong

Welkom bij het dialoogspoor ‘Allemaal jong & oud’. In deze dialoog ga je kijken naar je ervaringen met andere generaties, en luisteren naar die van anderen.

Krijg jij, nu je een respectabele leeftijd bereikt hebt, van de jongere mensen om je heen nog genoeg ruimte, en aandacht? Word jij, nu je nog een heel leven voor je hebt en popelt om van alles te doen, serieus genomen door de oude(re) mensen om je heen? Waar vul je elkaar aan? En waar is het lastig?

Je kunt gewoon beginnen met de dialoog. Liever meer lezen voor je van start gaat? Lees hier meer over de vuistregels voor het voeren van een dialoog met ruimte voor iedereen. En dan nu eerst…

Kennismaken

VRAAG 1

Wie ben je? Vertel de anderen je naam, je leeftijd en hoe je ertoe kwam om aan dit gesprek deel te nemen.

VRAAG 2

Heb jij veel contact met mensen uit andere generaties? (Als je bijvoorbeeld 72 bent, heb je dan veel kinderen, jongvolwassenen, volwassenen en zeer oude mensen om je heen?)


Het (on)nut van tegenstellingen

Luister hier naar een podcastfragment, een gesprek met Corrie en Rona. Corrie woont in een Middelburgs verpleeghuis, Rona is een van de piepjonge verzorgenden daar. Tijdens de eerste corona-lockdown kregen zij een hechte band, zo hoor je vanaf 04:50 tot 08:05.

Tijdens de coronacrisis, met name in het eerste halfjaar, werden oudere mensen als risicogroep neergezet. Zij waren het kwetsbaarst en moesten beschermd worden. Jongere mensen moesten offers brengen voor hen: thuis blijven, niet naar school of het werk, niet bij elkaar komen. Maar daar hadden ‘de’ ouderen helemaal niet om gevraagd. En ben je als je jong bent, juist niet kwetsbaarder, als je geïsoleerd moet leven?

Oud-minister en schrijver Hedy d’Ancona was er stellig over: “Ik onderschat niet de treurigheid, saaiheid en uitzichtloosheid van deze periode, juist voor jongeren. Maar ik verzet me tegen het beeld dat ze zich ieder vertier moeten ontzeggen om mij in leven te houden. … Het is een rottige tijd voor iedereen maar hij gaat voorbij. En sneller, als we niet tegen elkaar worden uitgespeeld.”

VRAAG 3

Hoe heb jij die tegenstelling tussen jong en oud ervaren? Of voelde jij vooral de saamhorigheid?

VRAAG 4

Als jij vertelde hoe coronatijd voor jou was, de dingen die jij miste of die jij juist heerlijk vond, kon jij dan rekenen op begrip en vriendelijkheid van de oude(re) of jonge(re) mensen om je heen?

Soms wordt gezegd: jonge mensen zijn verwend, ze hebben de oorlog niet meegemaakt. Millennials zeuren telkens maar over het klimaat, ze kennen geen echte problemen. Of er wordt gezegd: oude mensen verwachten maar dat de wereld om hen draait.

VRAAG 5

Wat wordt soms gezegd over oudere generaties, en omgekeerd over jongere generaties, dat de ontmoeting tussen beide moeilijker maakt?

VRAAG 6

Wat moeten andere generaties over jouw generatie snappen, als we elkaar beter willen begrijpen? Waarom is dat belangrijk?


Leefwerelden

Luister hier naar een podcastfragment, een gesprek met Bert. Hij zag tijdens de coronacrisis hoe verschillend jongere en oudere generaties aankeken tegen de pandemie, zo hoor je vanaf 19:30 tot 20:16.

Schrijver Andrew Solomon benadrukt hoe verleidelijk het is om te denken: als je ouder bent, weet je meer en heb je meer ervaring. Maar als je ouder wordt, verlies je ook dingen die je wist en voelde toen je jong was. En als je jong bent, begrijp je nog niet wat er nog allemaal te ontdekken valt. Volgens Solomon hebben jonge(re) en oude(re) mensen elkaar van alles te leren – als ze aanvaarden dat ze zelf niet alles weten én dat ze zelf echt bijzondere dingen weten.

Luister hier naar een Nederlandse vertaling van een poëtisch speechfragment waarin Solomon vertelt over de mogelijkheid en onmogelijkheid van contact tussen generaties.

VRAAG 7

Wat wist je als kind, maar vergat je toen je wat ouder werd? En weet je nu (als jongvolwassene, volwassene of senior) weer goed?

VRAAG 8

Wat weten oudere mensen als de beste?

VRAAG 9

Merk je wel eens, bij jezelf of om je heen, dat wordt gedacht: ja ja, ik weet al wat jij nu meemaakt, ik heb dat al lang meegemaakt? Wat doet met jou? En met de ander?

Wat Andrew Solomon zou willen? Hij wil het liefste jeugdig én van middelbare leeftijd zijn, en liefst ook stokoud tegelijkertijd. Dat kan natuurlijk niet… maar in je verbeelding wel, als je durft. En in dialoog kan het ook, als je werkelijk openstaat voor de ander en diens ervaring.

VRAAG 10

Naar welke leeftijd zou jij wel eens terug willen, of vooruit? Waarom?

VRAAG 11

Wat heb jij te winnen als je openstaat voor verschillen in leeftijd?


Tot slot

Tijdens deze dialoog is iedereen weer een beetje ouder geworden. Die tijd krijgt niemand meer terug – hopelijk was het de moeite waard!

VRAAG 12

Wat ben je wijzer geworden dankzij dit gesprek? Ben je ook iets van je onbevangenheid kwijt?

VRAAG 13

Wat is nog niet besproken vandaag en wil je nog graag delen?

VRAAG 14

Wat neem je mee naar huis uit dit gesprek?